Gift Voucher ระบบบัตรของขวัญพิเศษ RETRO lll

ระบบ Gift Voucher เพื่อการแลกเปลี่ยนที่สะดวก และ การแจกรางวัล หรือการล่ารางวัลให้ง่ายยิ่งขึ้น

พร้อมกับความหลากหลายในการเล่นกิจกรรมต่างๆภายในเซิฟเวอร์ หรือสามารถทำกำไรจากบัตรพิเศษก็ได้นะเอออ!

ระบบบัตรพิเศษภายในเซิฟเวอร์ เพื่อนๆจะสามารถหาได้จากกิจกรรม ที่เซิฟเวอร์กำหนด หรือเป็นรางวัลสำหรับรางกิจกรรม!


1. Promotion Gift Voucher

ผู้ที่ได้รับบัตรนี้จะสามารถแลกกล่องโปรโมชั่นจากทางเซิฟเวอร์ได้ทันที แต่จะสามารถใช้ได้ สัปดาห์นั้นๆเท่านั้น หากใช้ไม่หมดแต้มจะถูกรีเซต

 • Promo Gift Voucher 1000
 • Promo Gift Voucher 500
 • Promo Gift Voucher 300
 • Promo Gift Voucher 100

// Promo GIft Voucher เมื่อกดจะได้รับ Donate Point สามารถนำไปแลกกล่องโปรโมชั่นร่วมรายการของทางเซิฟเวอร์ได้ทันทีตามราคาบัตร

// บัตรนี้ใช้ได้ก่อนโปรโมชั่นจะเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะสูญหายไปทันที



2. Gift Voucher Kafra 

ผู้ที่ได้รับบัตรนี้ จะสามารถซื้อของใน Cash Shop ได้ฟรีทันที ตามมูลค่าบัตร โดยจะได้รับเป็น Kafra Point

 • Gift Voucher Kafra 20000P (2000B)
 • Gift Voucher Kafra 10000P (1000B)
 • Gift Voucher Kafra 5000P (500B)
 • Gift Voucher Kafra 3000P (300B)
 • Gift Voucher Kafra 1000P (100B)
 • Gift Voucher Kafra 500P (50B)

// Gift Voucher Kafra  เมื่อกดจะได้รับ Kafra Point เข้าสู่ตัวละคร สามารถซื้อของในรายการ Cash Shop ได้ทันที แต่จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็น CC ได้


3. Gift Voucher Cash

ผู้ที่ได้รับบัตรนี้ จะสามารถเลือกรับเป็น Kafra Point หรือ เลือกรับเป็นเงินสด ได้ทั้ง 2 ทาง

แต่หากเป็นเงินสดจะได้รับเพียง 60 % ของราคาบัตร แต่หากเลือกเป็น  Kafra Point จะได้รับ เป็น Kafra Point ที่สามารถซื้อของภายใน Shop เท่านั้น ได้รับเต็มจำนวน

 • Gift Voucher Cash 2000 
 • Gift Voucher Cash 1000
 • Gift Voucher Cash 500
 • Gift Voucher Cash 300
 • Gift Voucher Cash 100

// Gift Voucher Cash เมื่อทำการกดจะสามารถเลือกรับ Kafra Point หรือ แลกเงินสดได้ในจำนวน 60% หากเลือกรับ  Kafra Point

จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็น CC ได้ แต่จะสามารถซื้อของใน Cash Shop ได้เท่านั้น หากรับเป็นเงินสดจะดำเนินการ 24-48 hr เพื่อทำการโอนเงินให้กับผู้เล่น


4. Gift Voucher TM

 • Gift Voucher TM 1000B
 • Gift Voucher TM 500B
 • Gift Voucher TM 300B
 • Gift Voucher TM 150B
 • Gift Voucher TM 90B
 • Gift Voucher TM 50B

// บัตรนี้ เมื่อกดจะได้รับรหัสบัตรทรูมันนี่ ตามมูลค่าราคาบัตร หรือหากเลือกรับเป็น Kafra Point จะได้รับเพิ่มอีก 15% จากราคาบัตร


5. Gift Voucher Bypass // สำหรับเล่นกิจกรรมหลักภายในเซิฟเวอร์ได้ฟรี 1 ครั้งเมื่อใช้บัตรนี้

 • Jackpot Slot
 • สำหรับผ่านเควสได้ Adventure Achievement


6. Gift Voucher Donate Bonus

 • Gift Voucher Bonus 10%
 • Gift Voucher Bonus 15%
 • Gift Voucher Bonus 20%
 • Gift Voucher Bonus 30%
 • Gift Voucher Bonus 50%

// บัตรนี้เมื่อเมื่อผู้เล่นใช้กับรายการใดๆก็ตามภายในเซิฟเวอร์ที่กำหนด จะได้รับ Bonus % เพิ่มตามราคาบัตรทันที คุ้มค่ายิ่งขึ้น ผู้เล่นจะต้องทำการแจ้งทีมงานก่อนใช้สิทธิ์

 

 


7. Gift Voucher Bankroll %

Gift Voucher Bankroll 10% (เมื่อเล่นกิจกรรมหมุนรับดอกเบี้ย Buyer Bankroll +Bonus ทันที 10% )

Gift Voucher Bankroll 15% (เมื่อเล่นกิจกรรมหมุนรับดอกเบี้ย Buyer Bankroll +Bonus ทันที 15% )

Gift Voucher Bankroll 20% (เมื่อเล่นกิจกรรมหมุนรับดอกเบี้ย Buyer Bankroll +Bonus ทันที 20% )

// ใบนี้ต้องใช้ตอนที่หมุนรับกำไรเท่านั้น ถึงจะได้รับ Bonus โดยได้รับทันที % เมื่อหมุนรับดอกเบี้ย


8. Gift Voucher Bankroll Point

Gift Voucher Bankroll 1000P (เมื่อกดจะได้รับ Bankroll Point ทันที 1000P)

Gift Voucher Bankroll 3000P (เมื่อกดจะได้รับ Bankroll Point ทันที 3000P)

Gift Voucher Bankroll 5000P (เมื่อกดจะได้รับ Bankroll Point ทันที 5000P)

Gift Voucher Bankroll 10000P (เมื่อกดจะได้รับ Bankroll Point ทันที 10000P)


ตรวจสอบบัญชีและรายการรางวัลแลกเปลี่ยนของคุณจากตำแหน่ง NPC ด้านล่าง


gift voucher voucher